Het SOL kent een dagelijks bestuur van 3 leden. Naast het bestuur is er een klankbordgroep, bestaande uit 4 leden, die het bestuur informeert en adviseert. Ongeveer zes maal per jaar vindt er overleg plaats.

Het bestuur en de klankbordgroep worden gevormd door vrijwilligers die zelf ouder, verzorger of verwant zijn van iemand met een verstandelijke beperking.

 

Het bestuur bestaat uit:

Jos Willems- Daelman Interim voorzitter SOL, lid SOL werkgroep Extramurale Zorg, lid werkgroep schoolverlaters/arbeid, afgevaardigde in Platform Mantelzorg Limburg
Gerard Jochems Penningmeester SOL, voorzitter SOL werkgroep Extramurale Zorg en voorzitter SOL Permanente werkgroep Midden-Limburg
Ton Steenbekkers Bestuurslid SOL, lid SOL platform Oostelijk Zuid-Limburg, lid werkgroep schoolverlaters/arbeid
   

 

De klankbordgroep bestaat uit:

Boy van Deurse Ouder- en Familievereniging Maasveld (OFVM)
Jeanne Hendrix- Verberne Voorzitter SOL platform Noord- Limburg
Vanessa Krahmer Voorzitter SOL platform Oostelijk Zuid-Limburg  
Joyce Meens      

Lid SOL platform Oostelijk Zuid- Limburg, lid werkgroep schoolverlaters/arbeid

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bestuur wordt ondersteund door Burgerkracht Limburg

Margaret Lechner Procesondersteuner SOL
Karin van der Leeuw Koepelcoordinator SOL

 

 

 

 

 

 

 

_auto_generated_thumb_
Het bestuur