Ontwikkelingen - Jeugdwet

april 23, 2017

Hoe ondersteun je als gemeente kwetsbare jongeren, zoals LVB?

in Jeugdwet by Vera Niessen
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)heeft hiervoor een stappenplan voor gemeenten uitgewerkt. Dat is ook van belang voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (LVB). Zie voor dat stappenplan dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staat een…
aug 10, 2016 1413

Handreiking van 18-min naar 18-plus

Er is een groep jongeren die wat meer ondersteuning nodig heeft bij de overgang van jeugd…
aug 10, 2016 358

Jeugd geeft 5 tips voor inkoop jeugdhulp

Gemeenten moeten jeugdhulp inkopen, die aansluit bij de behoefte van jongeren die deze…
aug 10, 2016 277

Factsheet Familiegroepsplan

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd…
juli 18, 2016 265

Wat houdt de Jeugdwet in?

De Jeugdwet vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was, maar…

Jeugdwet