email gae6021ef3 640Beste mensen, VG-netwerk,

 

Eind februari 2022 hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een Landelijk Akkoord Gehandicaptenzorg 2022-2026 gesloten (zie hier). Het doel van het door deze twee partijen opgestelde akkoord is om een transitie te maken naar een ‘duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg’. In het akkoord worden vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s (kanslijnen) benoemd. De bedoeling is dat de meest kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking ook in de toekomst tijdig goede, passende zorg en ondersteuning krijgen. Het akkoord kan grote invloed hebben op de inrichting en uitvoering van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Het akkoord van VGN en ZN kwam mede tot stand onder de actuele druk van de grote arbeidsmarkttekorten in de zorg, de werkdruk in de zorg en de uitstroom van personeel. 

 

In aanloop naar dit akkoord heeft er een eenmalige informatieve bijeenkomst plaats gevonden met Ieder(in), KansPlus, LFB en LCR. Dit leidde tot een gesprek, waarin we vanuit onze organisaties onze punten op tafel legden. Na dit gesprek zijn VGN en ZN samen verder gaan praten, wat dus resulteerde in dit door hen gesloten akkoord.

 

Ieder(in) en de andere cliëntorganisaties zijn niet tevreden met het resultaat wat nu op tafel ligt. Positief is de identificatie van de thema’s (‘kanslijnen’) die vragen om oplossingen, zoals ten aanzien van de arbeidsmarktproblemen. Maar het akkoord zelf is zeer zorgwekkend te noemen, en dan vooral daar waar het gaat over verregaande ambulantisering en het nog meer verleggen van zorg naar vaak al overbelaste familie en netwerk.   

 

In het akkoord vinden wij helaas ook te weinig terug van de overigens al beperkte inbreng die we konden leveren in het eerste visie-overleg. We constateren, samen met de andere organisaties, dat de kennis en inbreng vanuit het cliënten- en naastenperspectief volstrekt onvoldoende is meegenomen. 

Ook ontbreekt een onderbouwd inzicht in de gevolgen van dit akkoord voor onze achterban en hoe de uitwerking in de praktijk zal uitpakken.   

Hoe nu verder? We denken dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn met de organisaties LSR, LFB, KansPlus, Sien, EMB, Dit Koningskind, Naar-Keuze, Per Saldo en Ieder(in) te overleggen over onze grootste zorgen en een verantwoorde standpuntbepaling. In dit overleg bespreken we dan ook de verdere stappen die we vanuit onze organisaties zetten. Als u ook uw inbreng wil leveren dan kan dat via de mail, neem dan contact op met Lotte. 

 

We houden u de komende weken hierover graag op de hoogte.

 

Als u nu al vragen heeft, kunt u terecht bij Lotte van der Meer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens KansPlus Dickie van der Kaa en José Laheij.

Namens Illya,

Lotte van der Meer (Bron: Ieder(in))