Ontwikkelingen - WMO 2015

februari 24, 2017

Verhuizen met een hulpmiddel groot probleem

in Wmo 2015 by Vera Niessen
Onnavolgbare bureaucratie. Als mensen verhuizen naar een andere gemeente komen ze in grote problemen. Hulpmiddelen, zorg en ondersteuning moeten ze inleveren en opnieuw aanvragen. ’Schaamtevol. Dit is met één goede afspraak op te lossen’, zegt…
jan 04, 2017 1199

‘Onafhankelijke cliëntondersteuning is hard nodig’

Dat schrijft Branco Hagen (beleidsmedewerker bij de LCR) in een artikel in Sociaal…
dec 09, 2016 1126

Van Rijn scherp op besteding zorggeld

Staatssecretaris Van Rijn heeft er niet per definitie problemen mee dat gemeenten een…
nov 29, 2016 1111

Vervoer in de Wmo 2015, hoe is dat geregeld?

Voor mensen die vanwege hun beperking niet zelfstandig kunnen reizen en niet zelfstandig…
okt 28, 2016 1110

Meer gemeenten verlagen eigen bijdrage Wmo of schaffen die (deels) af

Het college van Veenendaal wil de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen verlagen en die…
okt 07, 2016 1144

Stand van zaken huishoudelijke hulp na de rechterlijke uitspraken samengevat

De Koepel Adviesraden sociaal domein heeft de actuele stand van zaken rondom de…
sept 30, 2016 1137

Verlaging eigen bijdrage Wmo vanaf 2017

In een brief hebben Minister Dijsselbloem en Staatssecretaris Van Rijn een verlaging van…
aug 27, 2016 1400

Wmo in de praktijk

Wie bepaalt welke zorg ik krijg? Uw indicatie die u van het CIZ heeft voor wat betreft…
juni 03, 2016 1336

Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding?

Op verzoek van VWS en de Tweede Kamer heeft Movisie bij 35 gemeenten (groot, middelgroot…
juni 03, 2016 1081

Toekomstvisie Van Rijn over de Wmo

In een uitvoerige brief doet Staatssecretaris Van Rijn verslag van de voortgang van de…