Wij als SOL zijn een zelfstandige vereniging en we worden ondersteund vanuit Burgerkracht Limburg, een netwerk van (ervarings) deskundigen die zich inzetten voor een Limburgse samenleving waarin iedereen meetelt en op een eigen manier meedoet. Gezamenlijk wordt er invulling gegeven aan de doelen en taken, die voortvloeien uit het beleidskader van de Provincie Limburg.

 

_auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb_ _auto_generated_thumb_

 

Het SOL werkt samen met:

  • Leden van het SOL: groeperingen van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten, vrijwilligers
  • Medezeggenschapsorganen: cliëntenraden, familie- en verwantenraden, Wmo-raden, medezeggenschapsraden binnen scholen (o.a. speciaal onderwijs) e.d.
  • Organisaties in de regio: aanbieders van zorg en welzijn, overheden, verzekeraars, zorgkantoren en overige organisaties en samenwerkingsverbanden
  • Landelijke organisaties: Ieder(In), Kans Plus, Naar Keuze, MEE, Sien, Per Saldo e.d.