Dit blijkt uit de ruim 30.000 meldingen die in een jaar zijn binnengekomen bij de samenwerkende belangen- en cliëntenorganisaties. Het nieuwe stelsel voor langdurige zorg - dat in 2015 is ingevoerd - zou juist mensen met complexe problemen beter gaan bedienen. Maar die belofte is niet waargemaakt, blijkt uit de meldingen. De meldingen beslaan de periode 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017. Ze zijn samengebracht door Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, MIND/Landelijk Platform Psychische Gezondheid, KBO-PCOB, Zorg Verandert, Mezzo en Kansplus. Lees meer. (Bron: KansPlus).