De wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen. De vernieuwing van de wet heeft lang op zich laten wachten. In de ministerraad van 15 december heeft het kabinet eindelijk ingestemd met een nieuw wetsontwerp Wmcz. Lees meer (Bron: KansPlus).