Mensen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) kunnen voor ondersteuning bij het regelen van hun zorg en het maken van afspraken hierover terecht bij regionale zorgbelangorganisaties. In Limburg is dat Huis voor de Zorg. De ondersteuning die Huis voor de Zorg biedt is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.  Meer informatie: klik hier